Dopisování

s kamarády

z Velké Británie.

Pomůže vašim žákům zdokonalit jejich znalost angličtiny!

Přínosy anglické korenspondence:

 

Cílem projektu Pošta přes moře je výměna dopisů mezi žáky českých a anglických škol. Pomocí dopisů si žáci zlepší své jazykové dovednosti a vyzkouší si komunikovat v anglickém jazyce. Čeští žáci žijící dlouhodobě ve Velké Británii si mohou naopak procvičovat své znalosti českého jazyka při dopisování s žáky, jejichž hlavním zájmem není anglický jazyk.

V dopisech mohou žáci představit sami sebe, školu, kterou navštěvují, dále mohou psát o své rodině či o svých zálibách. Dalšími tématy mohou být oblíbená kniha, moje oblíbené zvířátko, hudba, zajímavá místa v našem městě či zemi, zvyky, národní kuchyně, sport, dovolená, aj. Témata pro žáky mohou volit také jejich učitelé, tak, aby korespondovali s učivem, které žáci probírají v hodinách anglického jazyka.

V dnešní době, kdy se znalost cizího jazyka stává nutností, může být tento způsob komunikace vítaným prostředkem pro zpestření a zefektivnění hodin anglického jazyka. Hlavními přínosy dopisování s vrstevníky z jiného kulturního prostředí je zlepšení jazykových kompetencí ale také rozšíření všeobecných obzorů žáků. Projekt je určen pro žáky základních a střední škol.

 

Věková skupina

15 až 19 let

Věková skupina

11 až 15 let

Věkové skupiny

Rozdělení skupin korenspondentů podle jejich věku a úrovně.

Věková skupina

6 až 11 let.

POZDRAVY DĚTÍ Z DĚČÍNA

Žáci ze ZŠ Máchovky posílají pozdravy svým budoucím kamarádům do Leeds. Již teď se těšíme na jejich jistě krásné dopisy.

 

Autorem fotografie a současně koordinátorkou projektu za ZŠ Máchovka je paní učitelka Mgr.Eva Štefanová.

Pozdrav dětí z Leeds

Děti z české školy v Leeds zdraví kamarády v České republice a těší na dopisy, které brzy příjdou.

Comenius School UK

Česká Škola Leeds

Lincoln Green CC

29 Cromwell Mount

Leeds LS9 7JB

United Kingdom

V případě zájmu o zapojení se do projektu prosím vyplňte dotazník na stránkach registrace.

Formuláře dopisu dětí a další dokumenty jsou volně ke stažení v sekci ke stažení.

Copyright @postapresmore/overseasmail All Rights Reserved